web
analytics

"Å navigere i ukjent terreng - hva vil det si å være kulturtolk"

5. februar 2020 kl. 17.30 - 18.30

Leoul Menkonen, studieleder RBUP Øst og Sør

Leoul Mekonen er en etiopisk flyktning som kom til Norge 22 år siden. Han har bakgrunn i medisinsk antropologi fra Etiopia. Han tok sosionomutdanning ved Høgskolen i Oslo, tolkeutdanning ved Universitet i Bergen og masterstudie ved NTNU/Gjøvik. Han er studieleder ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske Helse RBUP Øst og Sør. Han er også prosjektleder i stiftelsen Amathea, vold i nære relasjoner i minoritetsfamilier. Han underviser ved flere høgskoler og universiteter og i spesialistutdanningen om ulike temaer som interkulturell kommunikasjon, religion og psykisk helse, mestring og resiliens blant traumatiserte barn og ungdom, etniske minoriteter i barnevern, osv. Han bruker ofte egne erfaringer som flyktning og innvandrer i undervisningen.

Lystenner: Sigurd Wisløff
Fremmøteansvarlige: Morten (Bjerkan) / Pål (Næss)

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Schafteløkken
Adresse: Zahlkasserer Schafts pl. 1
Adresse 2: Inng. Solheimgaten
Postnummer: 0267
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:30:00
Møtespråk: no

"Det nye Kina. Stormakten som imponerer og skremmer"
26. feb. 2020, 17.30 - 18.30

Henning Kristoffersen, sosialantropolog og forfatt ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...